• radca prawny
  • porady prawne
  • doradztwo prawne

Oferta

Profesjonalne realizowanie zleceń oraz konsekwentne dążenie do jak najlepszej obsługi Klientów jest możliwe jedynie dzięki wielopłaszczyznowej współpracy z:

  • notariuszami,
  • doradcami podatkowymi,
  • tłumaczami przysięgłymi.

Kompleksowo oraz solidnie angażujemy się w sprawy Klienta, jednak specjalizujemy się :

  • udzielaniu porad prawnych,
  • wydawaniu opinii prawnych,
  • przygotowywaniu oraz opiniowaniu projektów umów.
  • załatwianiu spraw urzędowych.

 

doradztwo prawne                radca prawny                  porady prawne

 

Uzupełnieniem naszej oferty jest także reprezentowanie oraz obrona Klientów przed sądami w procesach karnych, ale także w procesach obejmujących wykroczenia. W ramach naszych usług zajmujemy się także pełnomocnictwem oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżycieli prywatnych, a także zastępstwem procesowym.

Zachęcamy do kontaktowania się z naszą kancelarią radcowską w celu zasięgnięcia porad wstępnych lub umówienia spotkania indywidualnego.

Zapraszamy do współpracy!